/

 

 

JUST NU ...

... närmar sig årstämman; föreningens viktigaste möte. Det är där du som medlem är med och bestämmer föreningens framtid. Datum för årsstämman är ännu inte bestämt, men du kommer att få en skriftlig kallelse. Vill du att ett visst ärende skall behandlas skall du lämna in en skriftlig anmälan till årsstämmanen motion, detta skall göras senast 31 mars. Du kan maila styrelsen@blavalen.se eller lägga en lapp i lådan på NP 36. För att anmälan skall vara giltig måste du ange vem du är och i vilken lägenhet du bor.

... pågår arbetet med att öppna upp entrén mot Vegagatan

... har BRF Blåvalen tecknat ett nytt gruppavtal med Com Hem, som innebär bredband/internetuppkoppling med högre hastighet. Det nya avtalet gäller från och med 1/1 2019. OBS! För att få tillgång till den högre hastigheten, 250/100 Mbit, krävs att du kontaktar Com Hem; 0775-171720. Du avgör själv om/när du vill att avtalet ska gälla. Du kan titta på en film från Com Hem, om du vill veta mer om hur det fungerar här.

... har viktig information om sophantering delats ut i samtliga medlemmars brevlådor; en analys har visat att det slängs en hel del i sopnedkasten som inte borde hamna där. Så mycket som 77% av det som slängs i sopnedkasten är återvinningsbart material! Vi ber våra medlemmar att noga läsa igenom informationen; det är helt nödvändigt för miljön, och innebär även en ekonomisk vinst för föreningen, att sopmängden minskar. Dessutom kan felaktig avfallshantering innebära andra problem; nyligen blev det stopp i grenröret vid NP 42, pga att frigolit slängts. Detta kostade vår förening flera tusen kronor! Ca 25% av det vi slänger i sopnedkasten är matavfall - vilket kommer att bli möjligt att samla in från och med mars 2019. Mer information om hur, kommer i februari.

... BRF Blåvalens årsstämma 2018 hölls måndagen 18 juni i Oskar Fredriks församlingshem. Protokollet kan du läsa här. 

...har vi 20 laddplatser för elbilar i vårt garage. Är du intresserad av att byta till en laddplats redan nu eller funderar på att köpa en elbil eller laddhybrid och vill säkerställa att du har en laddplats när det är dags? Kontakta Robin Iholin som administrerar våra platser eller Mattias Fabricius i styrelsen. Kostnaden för en plats med laddmöjlighet är till en början 200kr/månad (utöver ordinarie kostnad för parkeringsplats), men planen är att vi framöver istället skall ta betalt för den ström som laddas när vi får fler som laddar på platserna. Är du intresserad? Kontakta styrelsen@blavalen.se

... håll utkik efter aktiviteter i gemensamhetslokalen i vår kalender och på vår Facebooksida! Lokalen bokas via lokalen@blavalen.se .

... förbereds den nära förestående renoveringen av entréer och trapphus. Här kan du se förslaget från den anlitade arkitektfirman. 

... diskuterar vi problemen med den stundtals kraftigt nedskräpade återvinningsstationen på Vegagatan. Det vi alla kan göra, är att ringa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, telnr 0200-880311, och påpeka att miljön runt återvinningsstationen är oacceptabel...

 

 

 

Nyhetsbrev 2018.12

Nyhetsbrev 2018.10

Nyhetsbrev 2018.07

Nyhetsbrev 2018.05

Nyhetsbrev 2018.03

Nyhetsbrev 2017.10

Nyhetsbrev 2017.05