/

 

  

JUST NU ...


AVGIFTSHÖJNING

Kära medlem/medlemmar

Beträffande avgiftshöjning som vi nämnde under årsstämman.
Vi har förståelse för att inte alla kunde närvara och ledsna för att vi inte lyckats avisera om det separat.
Höjningen är på grund av rådande samhällsutveckling gällande inflation, räntor, elpris mm för att säkerställa att vi kan betala våra utgifter framåt.

Vi följer utvecklingen noga och kommer framöver justera avgifterna vid behov.

Mvh
Styrelsen  


LOKALEN

Lokalen kommer att användas som omklädnings- och lunchrum för byggarbetare under ombyggnationen av Backpackers. Under tiden kan medlemmar använda den för aktiviteter som tidigare

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 20220615
Justerat protokoll från årsstämman, ej signerat.
Klicka på länken ovan för att ladda ner protokollet.

ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN

Övernattningslägenheten utnyttjas av allt fler medlemmar, vilket är glädjande. Det kan också bli intressekonflikter och uthyrningsreglerna behöver förtydligas. Styrelsen skall snarast se över reglerna och förtydliga dem. Till dess ber vi dig som bokar övernattningslägenheten respektera det svar du får, då den medlem som har hand om bokningarna har en god översyn och försöker att tillämpa en rättvis fördelning till dess att reglerna har stramats upp. 


 TAKOMLÄGGNING

Vi kommer nu att påbörja takomläggning på våra hus. Först ut är NP 36-42 som kommer påbörjas 26 November och förväntas pågå under ca en månad. Resterande hus kommer att ske under 2022 så snart väder tillåter att jobbet kan påbörjas.


NARKOTIKA UNDER BRON

Tyvärr har vi fått en del narkotikaförsäljning på gårdarna igen så vi vill uppmana medlemmarna att anmäla misstänkt brottslig aktivitet till vår grannsamverkan på grannsamverkan@blavalen.se Är det pågående brott ska ni ringa 112 och de kopplar då in narkotikapolisen som förhoppningsvis kan vara snabbt på plats. Alla tips är av värde och ju fler anmälningar desto högre prioritet får detta hos polisen.

Vanligaste platsen är området under bron runt det lilla huset på kvällstid.