/

 

 

Motioner till årsstämman

 

I juni är det dags för föreningens årsstämma. Styrelsen vill gärna att medlemmarna engagerar sig i vår förening. ett sätt är att lämna motioner till stämman. Enligt föreningens stadgar skall motioner lämnas senast den 31 mars. 
De skall lämnas skriftligen antingen via mail eller i brevlådan vid gemensamhetslokalen på Nordostpassagen 57.

Det finns inte några formkrav för en motion, men det är viktigt att den innehåller ett förslag som stämman kan ta ställning till.

Tänk på att motionen
• är tydlig
• innehåller en beskrivning av bakgrunden till ditt förslag och motiv till varför du lämnar förslaget
• avslutas med en att-sats där det framgår vad du vill stämman skall besluta
• innehåller namn, adress och lägenhetsnummer, annars är den inte giltig

 

C.ontainer på gården vecka 6

Som ni säker har sett så finns det en container på gården. Den är avsedd för skrymmande grovsopor så "vanliga" sopor
  skall läggas i soprummet.


AKTUELLT FRÅN BRF BLÅVALENS STYRELSE januari 2024

Nedan finner du information kring aktuella ärenden från styrelsemötet i oktober.      .

 • Nu är det riktigt kallt ute! Vi hoppas att alla upplever att de nya radiatorerna ger ett bättre inomhusklimat. Om ni upplever att det inte blir varmt i lägenheten ber vi er anmäla detta snarast möjligt till Oskar Kardell (oskar.kardell@nabo.se)
  Tänk också på att se till att ytterdörrarna är öppna så lite som möjligt. 
 • Ombyggnaden av Backpackers har blivit försenad pga av att akustikkraven lägenheterna inte uppfylls. Arbete med att åtgärda detta pågår och det planeras vara klart i månadsskiftet jan/feb. Försäljning av lägenheterna kommer att påbörjas under mars månad.
 • Under vecka 2 hade vi en grancontainer på gården tillsammans med BRF Vega. Den blev snabbt överfull eftersom även personer som inte bor i dessa båda föreningar, även från övriga Linnestaden, utnyttjade möjligheten att bli av med sin gran. Tyvärr innebär detta extra kostnader för oss eftersom ytterligare transport krävdes för de granar som inte fick plats i containern.
 • 1 januari infördes en lag i alla EU-länder om att matavfall skall sorteras ut och återvinnas. I Göteborg kommer lagen att införas succesivt. I vår förening har vi ett soprum där matavfall skall läggas i särskilda kärl och kommunen förutsätter därför att vi redan nu uppfyller de nya kraven.
  Alltså skall nu allt matavfall sorteras ut och läggas i bruna påsar i de bruna kärlen i soprummet.
 • Föreningen är medlem i Grannsamverkan vilket innebär att vi har kontaktpersoner inom lokalpolisen för vårt område. Anmäl därför misstänkta händelser till grannsamverkan@blavalen.se eller direkt till polisens tipstelefon 114 114. Däremot skall pågående brott anmälas till 112.
 • Övervakningskameror och belysning i garagen håller på att uppdateras av samfällighetens förvaltare Newsec. Arbetet är inte klart, vi hoppas att arbetet kommer att resultera i en tryggare miljö i garagen.
 •  Det är fortfarande mycket råttor på gårdarna. Anticimex är anlitade av samfälligheten. Fällor har satts ut, en del vegetation har tagits bort och alla uppmanas att inte lämna kvar något som råttorna vill äta utomhus. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brand i lägenhet

Natten mellan den 22e och 23e december inträffade en brand i en av våra lägenheter. En soffa fattade eld och räddningstjänst larmades och hanterade situationen. Ingen person kom till skada och branden kunde släckas av räddningstjänsten. 

Vi vill med återigen påminna om att vara extra försiktiga med levande ljus nu under juletid och årets mörkaste period. Eventuella frågor besvaras av föreningens  tekniske förvaltare Oskar Kardell, 031-102105 eller Oskar.kardell@nabo.se

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLT FRÅN BRF BLÅVALENS STYRELSE december 2023

Brandvarnare
Nu i årets mörkaste månad och inför kommande julhelg är det viktigt att ha koll på alla levande ljus. Tyvärr inträffar varje år ett antal bränder i våra hem där levande ljus utgör den direkta orsaken.

Två grundläggande tips är att inte lämna levande ljus obevakade och att byta batteri i brandvarnaren och kontrollera att den fungerar. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring.

Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen
- en gång i månaden
- när du satt upp en ny
- när du bytt batteri
- när du varit bortrest en längre tid
- när du gjort rent den

Om du skall slänga din brandvarnare så ska den sorteras som elektronikavfall. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Julgranscontainer
När sedan julen är över och julgranen skall kastas ut så kommer det att finnas en container på gården mellan 8 januari till 15 januari. I den skall bara julgranar kastas. Granar skall inte ställas i soprummet. Tänk också på att inte lämna kvar barr i hiss och trappuppgångar.

Container för restavfall
En container för restavfall kommer att ställas upp på gården under vecka 6.

Nästa styrelsemöte är den 15 januari kl 18.00,
- kom gärna förbi en halvtimme innan mötet och träffa styrelsen. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en God jul och ett Gott nytt år!AKTUELLT FRÅN BRF BLÅVALENS STYRELSE november 2023

 • Värmen har satts igång. Kontroll av att värmen fungerar kommer att göras vecka 48. Om radiatorerna inte blir varma, ber vi er felanmäla till Nabo, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vänligen lufta inte radiatorerna på egen hand!
 • Det har varit en del bullerstörningar i vissa hus under hösten. Ombyggnaden av Backpackers  har skapat en del oväsen, men även privata renoveringar har medfört irritation. Styrelsen påminner om föreningens trivselregler som finns på vår hemsida där anges vad som gäller vid störande arbete.
 • För att undvika vattenskador vill vi också uppmärksamma våra medlemmar att föreningen bekostar en besiktning innan ytskikten utförs i badrummet. På föreningens hemsida finns mer information om vem som skall kontaktas.
 • Garageportarna har varit trasiga från och till de senaste månaderna. Om du upptäcker att porten inte fungerar kontakta Västsvenska port på telefonnummer du finner i anslutning till porten. Om taggsystemet inte svarar kontakta Newsec; tsgbg@newsec.se .
 • Föreningen är medlem i Grannsamverkan vilket innebär att vi har kontaktpersoner inom lokalpolisen för vårt område. Anmäl därför misstänkta händelser till grannsamverkan@blavalen.se eller dirket till polisens tipstelefon 114 114. Däremot skall pågående brott anmälas till 112.
 • Belysningen i garagen håller på att bytas ut av samfällighetens förvaltare Newsec. Arbetet är inte klart, vi hoppas att bytet kommer att resultera i en tryggare miljö i garagen.
 • 1 januari 2024 införs en lag i alla EU-länder om att hushåll och verksamheter ska ta hand om sitt matavfall. I Göteborgs kommer lagen att införas succesivt. Det innebär att alla göteborgare som har möjlighet att sortera ut och samla in sitt matavfall ska göra det. I vår förening har vi ett soprum där matavfall skall läggas i särskilda kärl.
 • Matavfallet blir biogas och biogödsel så det är en stor miljönytta när man sorterar ut det. Biogas ger inte några nettoutsläpp av koldioxid och Biogödsel kräver inte tillsatts av fosfor, som är en ändlig resurs, vilket krävs när man använder konstgödsel.
 • Under hösten kommer övernattningslägenheten att kunna bokas på samma sätt som tvättstugan via Aptus. Mer info kommer. 


AKTUELLT FRÅN BRF BLÅVALENS STYRELSE oktober 2023


Nedan finner du information kring aktuella ärenden från styrelsemötet i oktober. 

 •  Justering av de nya radiatorerna genomfördes vecka 36. Under vecka 41 kommer återstående radiatorer att installeras av QSEC.
 • Värmen har satts igång. Kontroll av radiatorerna, kommer att göras när det är ca +5 grader utomhus, dock senast under november. Om radiatorerna inte blir varma, ber vi er felanmäla till Nabo, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vänligen lufta inte radiatorerna på egen hand!
 • Stickprovs OVK kommer att genomföras vecka 42. Berörda lägenheter kommer att informeras av ATK, firman som utför kontrollen.
 • Rensning i cykelförråden skedde den 18 oktober. Ett trettiotal cyklar samt barnvagnar, pulkor och snowracers som inte var märkta togs omhand.  Kontakta vår fastighetsskötare Fredrik om du missat att märka din cykel eller barnvagn. Omhändertagna prylar förvaras i 3 månader.
 • Garageportarna har varit trasiga från och till de senaste månaderna. Om du upptäcker att porten inte fungerar kontakta Västsvenska port på telefonnummer du finner i anslutning till porten. Om taggsystemet inte svarar kontakta Newsec; tsgbg@newsec.se .
 •  Det slängs en hel del avfall i vårt soprum som egentligen inte skall slängas där. Det finns tydliga skyltar vad som kan slängas i de olika kärlen. Undrar du över något så finns mer info på hemsidan.
  Vitvaror och skrymmande möbler skall inte ställas i soprummet. De måste då tas omhand av vår fastighetsskötare vilket dels innebär en extra kostnad som drabbar alla i föreningen, dels att hans tid går åt till avfallshantering istället för att sköta om våra hus.
 •  Gavlarna på hus G (NP 59-55) och C (NP 36-42 ) har undersökts avseende fuktskador motsvarande de som varit på NP 48. Omfogning planeras att ske under hösten.
 •  Det är mycket råttor på gårdarna. Fällor har satts ut, en del vegetation kommer att tas bort och alla uppmanas att inte lämna kvar något som råttorna vill äta utomhus.  
 • Ombyggnationen av Backpackers lägenheter beräknas vara klar vid årsskiftet. Kontakt med mäklare har tagits angående försäljningen av lägenheterna.
 • Under hösten kommer övernattningslägenheten att kunna bokas på samma sätt som tvättstugan via Aptus. Mer info kommer.

Nästa styrelsemöte är den 20 november kl 18.00
kom gärna förbi en halvtimme innan  och träffa styrelsen. 


Dags för rensning av cykelrum, barncykelrum och barnvagnsrum  

Föreningens cykel  och barncykel/barnvagnsrum är överfulla! Därför görs en rensning nu i oktober.

Om du har en cykel, barnvagn, pulka etc. som sällan används, ber vi dig vänligen ta bort den eller ställa den i ditt förråd. Detta gäller speciellt cyklar då det är riktigt  trångt i våra cykelrum. Ett problem för alla som använder cykeln ofta eller dagligen. Cyklar som förvaras i cykelrum ska vara i trafiksäkert skick, inte trasiga odugliga cyklar som bara står och tar plats.

Du förväntas göra följande:

 1. Om du sällan använder din cykel ber vi dig att ställa den i ditt förråd. Likaså om du har en cykel som inte är funktionsduglig.
 2. Märk upp ALLT som är ditt - cyklar, pulkor, barnvagnar, snowracer etc - med de röda buntband, som delats ut samtidigt som information i era brevinkast. Behöver du fler röda buntband, kontakta vaktmästare Fredrik i vår lokal på Nordostpassagen 57.

Allt som INTE är uppmärkt med rött buntband kommer forslas bort om 14 dagar, dvs den 18 oktober. 

Kom ihåg!
Gammal märkning gäller inte. Det är rött buntband som gäller för  årets rensning.

Alla cyklar, pulkor etc som tagits bort förvaras i 3 månader. 


Trappuppgångar

Trappuppgångar ska, framför allt av brandsäkerhets skäl, vara fria från allt löst material som dörrmattor, växter,  hyllor, barnvagnar etc. Det underlättar även för vår städpersonal att hålla rent och snyggt.

Allt som står kvar i trappuppgångarna efter
18 oktober kommer att tas bort.
Styrelsen ber dig vänligen att själv plocka bort allt för att minska arbetet för vår fastighetsskötare Fredrik. 

Tack för din medverkan.
Har du frågor når du styrelsen på styrelsen@blavalen.se


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenläcka på NP36


Röret är nu ihopsvetsat, läckan är lagad och vattnet är tillbaka på NP36. Önskar er en trevlig helg!
/Styrelsen

Tidigare:
För att kunna komma åt den skadade ledningen och så snabbt som möjligt se till att NP36 åter har vatten måste man tyvärr bila i väggen. Detta innebär dessvärre att utöver vattenbristen så tillkommer dessutom oljud från bilandet. Vi förstår att detta inte är vad man önskar en fredagskväll. Vi gör vad vi kan för att det skall gå så snabbt som möjligt.
Vi har idag 29/9 haft en större läcka i kaféet på NP36 och räddningstjänsten har därför varit på gården. Vattnet på hela NP 36 är nu avstängt och vi håller i nuläget på att undersöka skadan. Det troliga är att vattnet är tillbaka på NP36 under kvällen men vi kan tyvärr ännu inte veta säkert, vi uppdaterar här löpande när vi har mer information.


Tele2 igen!

Vi har nu tillsammans med Tele2 försökt åtgärda problemet med att många upplevde att uppkopplingen blev sämre efter övergången till 1000/1000.

Om ni fortfarande har problem med uppkopplingen i er lägenhet är vi tacksamma om ni kontaktar ingemar@blavalen.se så försöker vi lösa det med Tele2.


Aktuell information från styrelsemötet i september

Styrelsen har för avsikt att förbättra informationen kring de frågor som hanteras på våra styrelsemöten. 

Nedan finner du information kring aktuella ärenden från styrelsemötet i september.
Undrar du över något så kontakta styrelsen@blavalen.se

 • Ombyggnationen av Backpackers lägenheter beräknas vara klar vid årsskiftet. Kontakt med mäklare har tagits angående försäljningen av lägenheterna.
 • Nya gemensamhetslokalen på NP 57 kan bokas via mail till evalotta@blavalen.se eller ingemar@blavalen.se. När lokalen är ledig framgår av kalendern på hemsidan där står också vilka regler som gäller vid lån av lokalen.
 • Mäklare kommer att anlitas för att hitta hyresgäst till den tidigare gemensamhetslokalen på NP 36.
  Tipsa gärna styrelsen om du vet någon som skulle vilja hyra lokalen.
 • Under hösten kommer övernattningslägenheten att kunna bokas på samma sätt som tvättstugan via Aptus.
  Mer info kommer.

 • Gavlarna på hus G (NP 59-55) och C (NP 36-42) undersökas för att förbygga fuktskador motsvarande de som varit på NP 48. 
 • Ett vajersystem har satts upp på fasaden mot pizzerian, där kommer klängväxter att planteras för att motverka att fasaden klottras ner.  
 • Justering av de nya radiatorerna genomfördes vecka 36. Det återstår ca 12 radiatorer att installera. Mer info om när detta kommer.  Driftsfunktion, värme, kommer att göras när det är ca +5 grader utomhustemperatur.
 • Stickprovs OVK kommer att genomföras i oktober. Mer info kommer.
 • Solcellsprojektet har skjutits på framtiden dels pga av ekonomiska läget dels i avvaktan på ny lagstiftning.
 • Det nya avtalet med Tele 2 började gälla 1 juli men många har sedan haft problem med sin uppkoppling. Det är flera orsaker till detta. Arbete pågår för att lösa dessa. Har man problem med hastighet etc så kontakta Tele2 eftersom det är viktigt att det skapas ärenden hos dem.
 • Rensning i cykelförråden kommer att ske under oktober månad. Mer info kommer.
 • Det är mycket råttor på gårdarna. Fällor har satts ut, en del vegetation kommer att tas bort och alla uppmanas att inte lämna kvar något som råttorna vill äta utomhus.

Tele2 gruppavtal, internetuppkoppling

Har du problem med uppkopplingen mot internet efter uppgraderingen av avtalet med Tele2?
Kontakta ingemar@blavalen.se senast 15 september.


Avgiftshöjning från 1 juli

Uppdaterad information. Avgiftshöjningen med 5 % kom inte med i avierna för kvartal tre. Sista inbetalning är 31 augusti och avser avgiftshöjningen för de tre månaderna. Avgiften betalas alltid i förskott, t ex september månads avgift betalas i augusti, eftersom den utdelade avin avser kvartal 3 blir sista inbetalning sista augusti.

Styrelsen följer noga föreningens budget och konstaterar att flera kostnader ökar mer än budgeterat. Flera av de underhåll som görs skall spara kostnader i framtiden, som byte av radiatorer och takomläggningen. Men anläggningskostnader har blivit högre än budgeterat, liksom att andra fasta utgifter som för vatten och el också har ökat. Avgiften höjs med 5 % från 1 juli.
Avgiften sänktes för ca 5 år sedan då lån lades om och föreningen fick fördelaktig ränta. Avgiften är nu ungefär samma som innan sänkningen.

Information från Nabo

Takomläggning
Arbetet är i stort sett färdigt och besiktning i augusti/september.
Radiatorbyte
Entreprenören tar ledigt under sommaren och uppstart igen vecka 33. Det är ca 90 radiatorer, felaktigt beställda och i allmänna utrymmen, kvar att byta.
Fönsterbyte Vandrarhemmet
Det återstår att byta fönster ovanför garageinfarterna och det arbetet kommer att utföras i slutet av augusti.

Allmän information

Grannsamverkan informerar

Tänk på att alltid stänga entrédörrar och dörrarna till källarentréer efter dig.
Det har nyligen varit ovälkommen påhälsning i källare, hiss och entréer.

Nya brickor till garaget

Du som har garageplats har nu fått din andra bricka/tagg till garageporten. Behöver du ytterligare tagg/ar, kontakta Nabo och varje tagg kostar 200 kr.
Det är viktigt att anmäla till Nabo om du tappar bort en tagg till garaget så att den kan avidentifieras.

Ombyggnation av Backpackers
Ombyggnationen pågår och beräknas vara färdig senare i höst. Förhoppningsvis är det värsta arbetet som orsakar störningar i stora delar av huset klart och det är nu mer bankande och allmänt "brôtande". Det kommer att bli 4 lägenheter, en trea och tre tvåor.

Hantering av avfall
Göteborgs stads informatörer har besökt föreningen för att öka förståelsen för att mycket av det som slängs i sopnedkastet skall sorteras. Hoppas att du var hemma när de ringde på din dörr.

Tips från Andreas. Ställ påsen i kylskåpet om du besvaras av att det luktar från ditt matavfall. Släng ofta, det finns gott om bruna påsar att använda.

Under rubriken hittar du information om hur du hanterar och sorterar ditt avfall i vår föreningen.
Insamlingen av matavfall har minskat. 2021 samlades det in 6.486 kg och 2022 endast 5.193 kg - en minskning med mer än 1 ton matavfall. Ny lag från 2024 kommer att kräva att matavfall samlas in, det är därför viktigt att vi förbereder oss i föreningen. 

Har du förslag som skulle göra det lättare att samla in matavfall, hör av dig till  styrelsen@blavalen.se

Hantverksgrupp i Brf Blåvalen
Vi syr / stickar / broderar / virkar / målar akvarell mm. Om du är intresserad, meddela  evalotta.stolt@gmail.com att du kommer. Hantverksgruppen träffas var tredje tisdag i NP 57. Hantverksgruppens nästa möten är 12 september, 3 oktober, 24 oktober, 14 november och 5 december..

Anmäl dig till Nyheter på mail
Det gör du enkelt genom att trycka på knappen "PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV".
Snart har tillräckligt många lämnat mailadress så att det blir ett bra att informera och att informationen når de flesta som bor i föreningen.

Övernattningslägenheten
Övernattningslägenheten utnyttjas av allt fler medlemmar, vilket är glädjande. Det kan bli intressekonflikter. Vi ber dig som bokar övernattningslägenheten respektera det svar du får, då den medlem som har hand om bokningarna har en god översyn och försöker att tillämpa en rättvis fördelning.