/

 

 

FAQ/VANLIGA FRÅGOR

På den här sidan försöker vi svara på föreningsmedlemmarnas och hyresgästers vanligaste frågor. Om du har fler frågor som bör besvaras här; mejla styrelsen@blavalen.se

Fråga: Vart ringer jag om det är fel på hissen?

Svar: Vinga Hiss 031-776 57 01

Fråga: Vad behöver jag göra om jag ska bygga om i min lägenhet? 

Svar: Läs våra regler för renovering och ombyggnation och Skicka in en ansökan till styrelsen; ansökan hittar du här

FrågaVad gäller för riktlinjer vid renovering av utsidan; exempelvis balkonger? 

SvarFörändring av utsida kräver normalt bygglov från Göteborgs stadsbyggnadskontor. Åtgärden skall före dess godkännas av styrelsen.

Fråga: Jag vill måla om träpanelerna på min balkong. Vilka kulörer är godkända? 

Svar: För att bevara helhetsintrycket på Nordostpassagen är endast två kulörer godkända. Dessa är brun 8005-Y80R, beige 2010-Y50R

Färgerna kan köpas hos till exempel: 

- Flüggers Färg, Järntorget 4, tel. 7044300, 10-20%, kundnummer 5140 

- Färgspecialisten, Långedragsvägen 102, tel. 299501, 20-25%

Fråga: Jag vill göra en inglasning av min balkong; hur gör jag? 

Svar: Föreningen har ett generellt bygglov, som du kan nyttja mot en avgift; läs mer här!

Fråga: Min blandare/toalett/duschmunstycke/persienn etc har gått sönder. Vad gör jag? 

SvarDu ser själv till att den blir bytt; bostadsrättshavare är ansvariga för lägenhetens ytskikt och inredning.

Fråga: Finns det asbest i våra hus? Vilket extra ansvar medför det i så fall vid renoveringar för bostadsrättshavare?

Svar: Det kan finnas asbest i kakel och klinker fog/fix; innan renovering av kök/badrum måste prov tas. Om provet visar på asbest måste bostadsrättsinnehavaren anlita av styrelsen godkända företag för asbestsanering vid renovering av t ex badrum. Information om asbest hittar du här

Fråga: Strömmen försvann i hela lägenheten, varför? (Eller; varför utlöstes huvudsäkringen?)

Svar: Matningen till lägenheterna är totalt 230 volt (V) gånger 25 ampere (A) eller 5750 voltampere (VA också känt som W som i watt), en övre gräns som var full rimlig på 60-talet då husen byggdes. Idag har vi väldigt många fler elektriska apparater i våra hem. Alla elektriska apparater har ett effektuttag som mäts i watt (W) och om summan av effektuttaget av t.ex. lampor, torktumlare, dammsugare, dator, tv, spis, ugn, mixer med mera överstiger 5750 W så lär huvudsäkringen utlösas.

Styrelsen har beslutat vi, om möjligt, byter proppar själva under jourtid. Anledningen är att föreningen sparar cirka 3800 kr per propp samt att byte sker snabbare. Istället för flera timmar utan ström så är strömmen vanligtvis tillbaka inom en timma - dygnet runt! Överbelastning sker flera gånger i månaden så denna åtgärd av styrelsens medlemmar har sparat en inte föraktfull summa i utgifter för föreningen.

Fråga: Var finns närmaste miljöstation

Svar: I Högsbo, se anslag i entré.

Fråga: Var slänger jag wellpapp, plast, glas, kartong, tidningar

SvarVid återvinningsstationen på Vegagatan eller Jungmansgatan.

Fråga: Vad får slängas i vårt grovsoprum som ligger i hus NP 36-42 i närheten av återvinningsstationen på Vegagatan? 

Svar Generella grovsopor, elektronik, matavfall

Byggavfall samt vitvaror får EJ slängas här utan måste transporteras till återvinningscentral.

Frågor gällande trapporna mellan Nordostpassagen och Vegagatan (inte underhållna och i dåligt skick), gräsmattor (oklippta/obevattnade/smutsiga) och rastning av hundar på fel ställen; vart vänder jag mig?

Svar: All yta som huskropparna inte står på är Samfällighetens ansvar och föreningen har inte mandat att åtgärda problem på dessa områden. Däremot är föreningen medlem i Samfälligheten. Har du frågor eller klagomål om den yttre miljön, kan du maila info@newsec.se, eller ring 031-721 30 00.

Fråga: Vad gäller för pant och överlåtelser?

Svar: För utdrag ur lägenhetsregistret kan lägenhets innehavaren,  kontakta:  marie.rehnberg@primar.se

Överlåtelse handlingar skall också sändas till, Brf Blåvalen, c/o PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg,  för registrering. Vid överlåtelse kommer säljaren att bli debiterad en överlåtelseavgift enligt föreningens stadgar, 2,5% av ett prisbasbelopp. 

När någon har tagit en pant i sin lägenhet, dvs upptagit nytt lån, så skall pantsättningshandlingarna sändas in till

Brf Blåvalen, c/o PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg.

Vi registrerar panten i lägenhetsregistret, och sedan kommer en pantsättningsavgift att bli pålagd kommande avi, enligt föreningen stadgar. Pantsättningsavgift är 1 % av gällande prisbasbelopp per lån. Fråga: Hur kontaktar jag fastighetsskötaren

SvarVår fastighetsskötare nås via telefon 031-19 80 19, måndag-fredag 8.00-16.00 eller via hemsidan pllfastighet.se 

Fastighetsexpeditionen, NP 38, är öppen; ons 8.00-9.00.

Fråga: Mitt bredband fungerar inte/är väldigt långsamt - hur gör jag? 

Svar: Ring din bredbandsleverantör. Om du valt att ansluta dig till Com Hem, som föreningen har gruppavtal med, ring 90 222.

Fråga: kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Svar: Ja, om du har styrelsens tillstånd. Styrelsen följer Bostadsrättslagen. Blankett för ansökan och information om regelverk hittar du härUthyrning via Airbnb och liknande tjänster är att likställa med att hyra ut i hand och tillåts inte. 

Fråga: Jag önskar hyra en garageplats. Hur gör jag? 

SvarFöreningen har 172 garageplatser. Dessa uthyres till föreningens medlemmar och hyresgäster. Kontakta: 

Primär, växel 031-709 10 00

Fråga: Finns det möjlighet att ladda sin elbil i föreningens garage?

Svar: Ja! Föreningen har 20 laddplatser för elbilar i garaget. Är du intresserad av att byta till en laddplats redan nu eller funderar på att köpa en elbil eller laddhybrid och vill säkerställa att du har en laddplats när det är dags? Kontakta Primär som administrerar våra platser. 

Fråga: Hur får jag tag i en ny tagg eller nyckel

Svar: När det gäller nycklar källarförråd eller taggar till dörrar ska du kontakta Ingemar Nilsson: ingemar@blavalen.se

Du betalar självkostnad för nyckel och 100 kr för en tagg. Orsaken till att vi ändrat låssystem på våra ytterdörrar är för att taggar inte går att kopiera. Meddela om du tappar bort en tagg, så att kan den avidentifieras.

Lägenhetsnycklar är du själv ansvarig för och får kontakta en låssmed ifall du behöver fler.

Garagetaggar är Newsec ansvariga för så kontakta dem ifall du blivit av med din tagg.

Fråga: Finns det extra förråd att hyra?

Svar: Det finns ibland extra förråd att hyra, dessa kommer upp på hemsidan men kontakta styrelsen@blavalen.se om du för mer info. 

Observera att det kan vara kö, och att man kan få tillgång till ett extraförråd, endast i det hus man bor.

Hyresavtal för extraförråd får ej överlåtas vid flytt.

Fråga: Har föreningen någon mangel?

Svar: Vi har en elmangel i varje tvättstuga

Fråga: Vad gäller för elektriska installationer? 

SvarI våtrum och kök måste elektriska apparater anslutas till jordade eluttag. Vissa maskiner som exempelvis tvätt- och diskmaskiner ska endast anslutas av behörig fackman. I våra hus har vi endast 1-fas 230V 25 amp per lägenhet. Viktigt att tänka på när man köper nya vitvaror mm.

Fråga: Vilka är samfälligheterna

SvarFridhem/Johannedal Samfällighetsförening heter den som har med garaget att göra och Vegastadens Sopsug Samfällighet sköter sopsugen, samt uppgiften att bevara den tidstypiska miljön

Fråga: Vad åstadkommer samfälligheterna? 

Svar"Framöver kommer arbeten att göras för att föryngra grönytorna inom området och för att förbättra tryggheten, utöka belysningen på gångvägar och mellan husen. Inom Samfälligheten har också fattats ett gemensamt beslut om hur de framtida renoveringarna av balkongerna kommer att utföras. Inom den stora garageanläggningen har stora renoveringsarbeten utförts och samtidigt så har ett nytt elektroniskt inpasseringssystem installerats. För att ytterligare reducera inbrottsriskerna erhåller samtliga garagehyresgäster en godkänd ”stöldkrycka”.

Fråga: Vart går pengarna vi betalar till samfälligheterna? 

SvarCirka hälften av avgiften var garagehyra. Garagehyran betalas av dem som har garageplats och föreningen förmedlar dessa pengar till samfälligheten. Resten av avgiften går till bl a: sopsug, fastighetsskatt för marken mellan husen, klottersanering och förvaltning.