/


 

 

OM FÖRENINGEN

BRF Blåvalen bildades 2001 och är en av Sveriges större bostadsrättsföreningar. Föreningen fick köpa fastigheterna i april 2006. Området byggdes ursprungligen av olika byggherrar men ett namn som ofta nämns är Ernst Roséns Byggnads AB. Området färdigställdes under åren 1964-1969. Husen ingick i det sk miljonprogrammet. Marken som fastigheterna står på ägs av föreningen. Marken som omgärdar husen ägs av Samfälligheten; en styrelse där samtliga fastighetsägare finns representerade.

BRF Blåvalen ligger i Linnéstaden, Göteborg, med gångavstånd till Slottsskogen, Botaniska trädgården och den välkända Linnégatan med alla sina butiker och restauranger. 

Föreningen upplåter i första hand ytor till bostäder med bostadsrätt men vi har även en viss uthyrningsverksamhet med bl a hyresrätter, lokaler och garage. Lokalverksamheterna är varierande med bl.a. matbutik, förskola, vandrarhem, frisör, tandläkare mfl. 

Föreningen har cirka 10% lokalhyresgäster, 90% bostadsrättsinnehavare och bostadshyresgäster, fördelat på 257 lägenheter; 93 st 1:or, 21 st 2:or, 50 st 3:or, 73 st 4:or samt 20 st 5:or. 

Föreningen finns i fyra byggnader: Nordostpassagen 36-42, 49-53, 44-48 och 55-59.

Föreningen har Gruppavtal hos Comhem. Mer information om detta kan du få av Comhem på telefonnummer 0775-171720.

BRF Blåvalens organisationsnummer769609-9162

Styrelsen BRF Blåvalen

Johan Lundegren, ordförande

Pontus Fällman, vice ordförande

Annika Attesjö, sekreterare

Annika Göransson

Annika Lundberg

Klas Lindell

Ingemar Nilsson

Joakim Thedin

Internrevisor: Eskil Lundgren

Valberedning: 

Är du intresserad av uppdraget? Maila oss! styrelsen@blavalen.

Arbetsgrupper i styrelsen

  • Kommunikation och nyhetsbrev: AA, 
  • Ekonomi, hyresavtal, leverantörsavtal, budget: PF, AG, JL, IN
  • Teknisk förvaltning, alternativa energikällor: JL, AA, KL, IN
  • Förråd, gemensamhetslokalen, cykelrum: KL, ÅL 
  • Samfälligheten och referensgruppen: AA, JL, JT
  • Trygghet i området, husvärd: AG, IN, AL 

FÖRVALTARE 

Teknisk förvaltning 

PLL Fastighetförvaltnings AB
Norra Gubberogatan 22 
416 63 Göteborg

Förvaltare Victor Tobin, växel 031-19 80 19

Felanmälan och kontakt: 

Vaktmästare, 031-19 80 19, eller felanmäl via hemsidan pllfastighet.se

Fastighetsexpeditionen finns i markplan, Nordostpassagen 36, och är öppen:

Onsdagar 08.00-09.00

Torsdagar 15.00-16.00

Felanmälan hissVinga Hiss 031-776 57 01

Ekonomisk förvaltning

Primär Fastighetsförvaltning AB

Första Långgatan 3

413 27 Göteborg

Växel, 031-709 10 00

e-post avifraga@primar.se

Hyresavierna delas ut kvartalsvis. Observera att det är avier i föreningens namn, Blåvalen. 

Autogiro kommer i drift tidigast ett kvartal efter det att du skickat in ansökan, betala på utsänd avi tills autogirot fungerar.

Hyror, parkering och elladdningsplatser kontakta, Robin Iholin, robin.iholin@primar.se

Övriga ärenden t ex utdrag ut lägenhetsregistret kontakta, Marie Rehnberg, marie.rehnberg@ primar.se


Överlåtelsehandlingar skall sändas för registrering till: 

Brf Blåvalen 

c/o Primär Fastighetsförvaltning 

Att: Robin Iholin 

Gårdavägen 1 

412 50 Göteborg 


Vid överlåtelse kommer säljaren att bli debiterad en överlåtelseavgift enligt föreningens stadgar, 2,5% av ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp för 2019 = 46.500kr, dvs överlåtelseavgift för 2019 är 1.163 kr per överlåtelse.


Pantsättningshandlingar [när pant tagits ut för en lägenhet, dvs nytt lån upptagits] skall sändas till:


Brf Blåvalen, c/o PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. 

Panten registreras i lägenhetsregistret, och sedan kommer en pantsättningsavgift att bli pålagd kommande avi, enligt föreningen stadgar. Pantsättningsavgift är 1 % av gällande prisbasbelopp per lån. Prisbasbelopp för 2019 = 46.500kr, dvs pantsättningsavgift  för 2019 är 465 kr per lån.

SAMFÄLLIGHETEN

Alla fastighetsägare inom Nordostpassagen är anslutna till en samfällighet som hanterar alla gemensamma ytor inom området. Samfälligheten ansvarar också för skötseln av den stora garageanläggningen under Nordostpassagen samt sopsugsanläggningen, som även fastigheterna på Jungmansgatan och Vegagatan är anslutna till.