/

 

 

FÖRENINGEN

Bostadsrättsföreningen bildades 2001, med namnet Nordostpassagen 3659, och är en av Sveriges större bostadsrättsföreningar. Föreningens medlemmar fick köpa fastigheterna i april 2006.
Området byggdes av Vegabyggen som bestod av fyra byggnadsfirmor ägda av Ernst Rosén, Holger Blomstrand. Ivar Kjellberg och Walter Lundborg. Husen är en del i det sk miljonprogrammet och ritades av Lund&Valentin Arkitektkontor AB. Byggprojektet påbörjades och färdigställdes under n 1964-1969. Marken som fastigheterna står på ägs av föreningen. Gårdarna ägs av en Samfällighet och drivs av en styrelse där samtliga fastighetsägare är representerade.

För att förhindra missuppfattningar bytte föreningen namn till Brf Blåvalen, då de andra två föreningarna heter brf Nordosten och brf Nordostpassagen. Nyligen blev ytterligare ett hus, NP 50-58, sålt och en bostadsrättsförening med namnet brf Vega bildades.

Brf Blåvalen ligger i Linnéstaden, Göteborg, med gångavstånd till Slottsskogen, Botaniska trädgården och den välkända Linnégatan med alla sina butiker och restauranger. 

Föreningen upplåter ytor till bostäder med bostadsrätt men har även uthyrningsverksamhet med hyresrätter, lokaler och garage. Verksamheterna i hyreslokalerna är varierande med matbutik, förskola, vandrarhem, frisör, tandläkare m fl. 

Föreningen har cirka 10% lokalhyresgäster, 90% bostadsrättsinnehavare och bostadshyresgäster, fördelat på 262 lägenheter; 94 st 1:or, 24 st 2:or, 51 st 3:or, 73 st 4:or samt 20 st 5:or. 

Föreningen finns i fyra byggnader:
Nordostpassagen 36-42, 44-48, 49-53 och 55-59.

Föreningen har en övernattningslägenhet till uthyrning för medlemmar, gemensamhetslokal i NP 57 som kan nyttjas utan kostnad.

Föreningen har gruppavtal med Tele2.

Föreningen ingår i Grannsamverkan, som är en organisation där bl a Polisen och Brottsförebyggande rådet ingå. Syftet är att göra bostadsområdet mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende. Misstänkt brottslighet anmäls till  grannsamverkan@blavalen.se samt Polisen 114 14.
Pågående brott anmäls till 112.

Brf Blåvalens organisationsnummer769609-9162.


SAMFÄLLIGHETEN

I Nordostpassagen har sju fastighetsägare, varav 4 är bostadsrättsföreningar ägda av medlemmar och tre är privata fastighetsägare. Samtliga fastigheter äger gemensamt det mesta av gårdarna och vissa delar av fastigheterna. Allt sköts av en förvaltare. Varje fastighetsägare har en ledamot och en suppleant i styrelsen som har regelbundna styrelsemöten med förvaltaren för planering och ekonomisk uppföljning.

Samfälligheten ansvarar också för skötseln av den stora garage-anläggningen under Nordostpassagen samt sopsugsanläggningen, som även fastigheter på Jungmansgatan och Vegagatan är anslutna till. 

Ekonomiskt är samfälligheten uppdelad i:
Fridhem - föreningens fastigheter och ytterligare två ägare Johannedal - efter bron med fyra fastighetsägare. 

Inom Nordostpassagen finns det också ytor som ägs av fastigheterna. Vår förening äger gräsmattorna mot Jungmansgatan och ytan framför NP 49-53 samt rabatterna utanför fastigheterna mot Vegagatan.

Dammen ägs gemensamt av samtliga sju fastighetsägare..