/


 

 

GEMENSAMHETSLOKALEN

I markplan Nordostpassagen 36 har föreningen en gemensamhetslokal. Lokalen fungerar som fastighetsexpedition och rum för Blåvalens styrelsemöten - men kan också bokas för t.ex. föreningsmöten, klädesbytesdagar, bokcirklar och barnkalas.

Öppet Hus torsdagar 17:30-19:00En gemensamhetslokal blir vad man gör den till! Välkomna in för att ta del av tankar kring hur lokalen ska utformas och vilka aktiviteter som ska bedrivas där - men också för att vara med och påverka. 

Ta del av en presentation av gemensamhetslokalen här.

Flera aktiviteter har redan ordnats: skapande verkstad, föredrag, växtbytardagar t.ex. Lokalen fungerar också som Galleri Passagen, samt mötesplats för t.ex. odlargruppen och cykelgruppen. 

 

Om du vill boka lokalen; kontrollera först i kalendern nedan att det är ledigt, och maila sedan till lokalen@blavalen.se

 

 


 

Gilla vår Facebooksida, och få koll på kommande gemensamma aktiviteter i lokalen!
I den här rapporten kan du läsa om vad Lokalgruppen kommit fram till och gjort hittills.

Föreningen är i inledningsfasen kring gemensamhetslokalens vara, vilket innebär att regler och praktiska frågor kring t.ex. vilka tider som ska gälla, vilka ändamål lokalen kan lånas för och om det ska kosta en symbolisk summa, t.ex. kan komma att ändras. Informationen kommer att uppdateras på sidan.

Är du intresserad av att engagera dig i det här projektet, är du välkommen att maila till lokalen@blavalen.se


 

Under extrastämman 31/1 2018, som hölls i lokalen, fick medlemmarna lämna förslag på hur lokalen skulle kunna användas.