/

 

 

Elen stängs i Nordostpassagen 36-42 den 9/11, kl 10-12

Nu  på torsdag, alltså den 9/11, kommer elen i källaren och trapphusen i hus C, dvs Nordostpassagen 36-42, stängas av mellan kl 10-12. Det gäller en översyn av elen i de allmänna utrymmena.

Ni kommer fortfarande att ha el i era lägenheter men däremot släcks internet ner helt under denna tiden på samma adress.

Förtydligande: Enligt firman som utför arbetet på torsdag berörs enbart belysning i källare och trapphus, samt internet. Hissar och tvättstugor berörs inte.


AKTUELLT FRÅN BRF BLÅVALENS STYRELSE oktober 2023

Nedan finner du information kring aktuella ärenden från styrelsemötet i oktober. 

 •  Justering av de nya radiatorerna genomfördes vecka 36. Under vecka 41 kommer återstående radiatorer att installeras av QSEC.
 • Värmen har satts igång. Kontroll av radiatorerna, kommer att göras när det är ca +5 grader utomhus, dock senast under november. Om radiatorerna inte blir varma, ber vi er felanmäla till Nabo, kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vänligen lufta inte radiatorerna på egen hand!
 • Stickprovs OVK kommer att genomföras vecka 42. Berörda lägenheter kommer att informeras av ATK, firman som utför kontrollen.
 • Rensning i cykelförråden skedde den 18 oktober. Ett trettiotal cyklar samt barnvagnar, pulkor och snowracers som inte var märkta togs omhand.  Kontakta vår fastighetsskötare Fredrik om du missat att märka din cykel eller barnvagn. Omhändertagna prylar förvaras i 3 månader.
 • Garageportarna har varit trasiga från och till de senaste månaderna. Om du upptäcker att porten inte fungerar kontakta Västsvenska port på telefonnummer du finner i anslutning till porten. Om taggsystemet inte svarar kontakta Newsec; tsgbg@newsec.se .
 •  Det slängs en hel del avfall i vårt soprum som egentligen inte skall slängas där. Det finns tydliga skyltar vad som kan slängas i de olika kärlen. Undrar du över något så finns mer info på hemsidan.
  Vitvaror och skrymmande möbler skall inte ställas i soprummet. De måste då tas omhand av vår fastighetsskötare vilket dels innebär en extra kostnad som drabbar alla i föreningen, dels att hans tid går åt till avfallshantering istället för att sköta om våra hus.
 •  Gavlarna på hus G (NP 59-55) och C (NP 36-42 ) har undersökts avseende fuktskador motsvarande de som varit på NP 48. Omfogning planeras att ske under hösten.
 •  Det är mycket råttor på gårdarna. Fällor har satts ut, en del vegetation kommer att tas bort och alla uppmanas att inte lämna kvar något som råttorna vill äta utomhus.  
 • Ombyggnationen av Backpackers lägenheter beräknas vara klar vid årsskiftet. Kontakt med mäklare har tagits angående försäljningen av lägenheterna.
 • Under hösten kommer övernattningslägenheten att kunna bokas på samma sätt som tvättstugan via Aptus. Mer info kommer.

Nästa styrelsemöte är den 20 november kl 18.00
kom gärna förbi en halvtimme innan  och träffa styrelsen. 


Dags för rensning av cykelrum, barncykelrum och barnvagnsrum  

Föreningens cykel  och barncykel/barnvagnsrum är överfulla! Därför görs en rensning nu i oktober.

Om du har en cykel, barnvagn, pulka etc. som sällan används, ber vi dig vänligen ta bort den eller ställa den i ditt förråd. Detta gäller speciellt cyklar då det är riktigt  trångt i våra cykelrum. Ett problem för alla som använder cykeln ofta eller dagligen. Cyklar som förvaras i cykelrum ska vara i trafiksäkert skick, inte trasiga odugliga cyklar som bara står och tar plats.

Du förväntas göra följande:

 1. Om du sällan använder din cykel ber vi dig att ställa den i ditt förråd. Likaså om du har en cykel som inte är funktionsduglig.
 2. Märk upp ALLT som är ditt - cyklar, pulkor, barnvagnar, snowracer etc - med de röda buntband, som delats ut samtidigt som information i era brevinkast. Behöver du fler röda buntband, kontakta vaktmästare Fredrik i vår lokal på Nordostpassagen 57.

Allt som INTE är uppmärkt med rött buntband kommer forslas bort om 14 dagar, dvs den 18 oktober. 

Kom ihåg!
Gammal märkning gäller inte. Det är rött buntband som gäller för  årets rensning.

Alla cyklar, pulkor etc som tagits bort förvaras i 3 månader. 


Trappuppgångar

Trappuppgångar ska, framför allt av brandsäkerhets skäl, vara fria från allt löst material som dörrmattor, växter,  hyllor, barnvagnar etc. Det underlättar även för vår städpersonal att hålla rent och snyggt.

Allt som står kvar i trappuppgångarna efter
18 oktober kommer att tas bort.
Styrelsen ber dig vänligen att själv plocka bort allt för att minska arbetet för vår fastighetsskötare Fredrik. 

Tack för din medverkan.
Har du frågor når du styrelsen på styrelsen@blavalen.se


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenläcka på NP36


Röret är nu ihopsvetsat, läckan är lagad och vattnet är tillbaka på NP36. Önskar er en trevlig helg!
/Styrelsen

Tidigare:
För att kunna komma åt den skadade ledningen och så snabbt som möjligt se till att NP36 åter har vatten måste man tyvärr bila i väggen. Detta innebär dessvärre att utöver vattenbristen så tillkommer dessutom oljud från bilandet. Vi förstår att detta inte är vad man önskar en fredagskväll. Vi gör vad vi kan för att det skall gå så snabbt som möjligt.
Vi har idag 29/9 haft en större läcka i kaféet på NP36 och räddningstjänsten har därför varit på gården. Vattnet på hela NP 36 är nu avstängt och vi håller i nuläget på att undersöka skadan. Det troliga är att vattnet är tillbaka på NP36 under kvällen men vi kan tyvärr ännu inte veta säkert, vi uppdaterar här löpande när vi har mer information.


Tele2 igen!

Vi har nu tillsammans med Tele2 försökt åtgärda problemet med att många upplevde att uppkopplingen blev sämre efter övergången till 1000/1000.

Om ni fortfarande har problem med uppkopplingen i er lägenhet är vi tacksamma om ni kontaktar ingemar@blavalen.se så försöker vi lösa det med Tele2.


Aktuell information från styrelsemötet i september

Styrelsen har för avsikt att förbättra informationen kring de frågor som hanteras på våra styrelsemöten. 

Nedan finner du information kring aktuella ärenden från styrelsemötet i september.
Undrar du över något så kontakta styrelsen@blavalen.se

 • Ombyggnationen av Backpackers lägenheter beräknas vara klar vid årsskiftet. Kontakt med mäklare har tagits angående försäljningen av lägenheterna.
 • Nya gemensamhetslokalen på NP 57 kan bokas via mail till evalotta@blavalen.se eller ingemar@blavalen.se. När lokalen är ledig framgår av kalendern på hemsidan där står också vilka regler som gäller vid lån av lokalen.
 • Mäklare kommer att anlitas för att hitta hyresgäst till den tidigare gemensamhetslokalen på NP 36.
  Tipsa gärna styrelsen om du vet någon som skulle vilja hyra lokalen.
 • Under hösten kommer övernattningslägenheten att kunna bokas på samma sätt som tvättstugan via Aptus.
  Mer info kommer.

 • Gavlarna på hus G (NP 59-55) och C (NP 36-42) undersökas för att förbygga fuktskador motsvarande de som varit på NP 48. 
 • Ett vajersystem har satts upp på fasaden mot pizzerian, där kommer klängväxter att planteras för att motverka att fasaden klottras ner.  
 • Justering av de nya radiatorerna genomfördes vecka 36. Det återstår ca 12 radiatorer att installera. Mer info om när detta kommer.  Driftsfunktion, värme, kommer att göras när det är ca +5 grader utomhustemperatur.
 • Stickprovs OVK kommer att genomföras i oktober. Mer info kommer.
 • Solcellsprojektet har skjutits på framtiden dels pga av ekonomiska läget dels i avvaktan på ny lagstiftning.
 • Det nya avtalet med Tele 2 började gälla 1 juli men många har sedan haft problem med sin uppkoppling. Det är flera orsaker till detta. Arbete pågår för att lösa dessa. Har man problem med hastighet etc så kontakta Tele2 eftersom det är viktigt att det skapas ärenden hos dem.
 • Rensning i cykelförråden kommer att ske under oktober månad. Mer info kommer.
 • Det är mycket råttor på gårdarna. Fällor har satts ut, en del vegetation kommer att tas bort och alla uppmanas att inte lämna kvar något som råttorna vill äta utomhus.

Tele2 gruppavtal, internetuppkoppling

Har du problem med uppkopplingen mot internet efter uppgraderingen av avtalet med Tele2?
Kontakta ingemar@blavalen.se senast 15 september.


Avgiftshöjning från 1 juli

Uppdaterad information. Avgiftshöjningen med 5 % kom inte med i avierna för kvartal tre. Sista inbetalning är 31 augusti och avser avgiftshöjningen för de tre månaderna. Avgiften betalas alltid i förskott, t ex september månads avgift betalas i augusti, eftersom den utdelade avin avser kvartal 3 blir sista inbetalning sista augusti.

Styrelsen följer noga föreningens budget och konstaterar att flera kostnader ökar mer än budgeterat. Flera av de underhåll som görs skall spara kostnader i framtiden, som byte av radiatorer och takomläggningen. Men anläggningskostnader har blivit högre än budgeterat, liksom att andra fasta utgifter som för vatten och el också har ökat. Avgiften höjs med 5 % från 1 juli.
Avgiften sänktes för ca 5 år sedan då lån lades om och föreningen fick fördelaktig ränta. Avgiften är nu ungefär samma som innan sänkningen.

Information från Nabo

Takomläggning
Arbetet är i stort sett färdigt och besiktning i augusti/september.
Radiatorbyte
Entreprenören tar ledigt under sommaren och uppstart igen vecka 33. Det är ca 90 radiatorer, felaktigt beställda och i allmänna utrymmen, kvar att byta.
Fönsterbyte Vandrarhemmet
Det återstår att byta fönster ovanför garageinfarterna och det arbetet kommer att utföras i slutet av augusti.

Allmän information

Grannsamverkan informerar

Tänk på att alltid stänga entrédörrar och dörrarna till källarentréer efter dig.
Det har nyligen varit ovälkommen påhälsning i källare, hiss och entréer.

Nya brickor till garaget

Du som har garageplats har nu fått din andra bricka/tagg till garageporten. Behöver du ytterligare tagg/ar, kontakta Nabo och varje tagg kostar 200 kr.
Det är viktigt att anmäla till Nabo om du tappar bort en tagg till garaget så att den kan avidentifieras.

Ombyggnation av Backpackers
Ombyggnationen pågår och beräknas vara färdig senare i höst. Förhoppningsvis är det värsta arbetet som orsakar störningar i stora delar av huset klart och det är nu mer bankande och allmänt "brôtande". Det kommer att bli 4 lägenheter, en trea och tre tvåor.

Hantering av avfall
Göteborgs stads informatörer har besökt föreningen för att öka förståelsen för att mycket av det som slängs i sopnedkastet skall sorteras. Hoppas att du var hemma när de ringde på din dörr.

Tips från Andreas. Ställ påsen i kylskåpet om du besvaras av att det luktar från ditt matavfall. Släng ofta, det finns gott om bruna påsar att använda.

Under rubriken hittar du information om hur du hanterar och sorterar ditt avfall i vår föreningen.
Insamlingen av matavfall har minskat. 2021 samlades det in 6.486 kg och 2022 endast 5.193 kg - en minskning med mer än 1 ton matavfall. Ny lag från 2024 kommer att kräva att matavfall samlas in, det är därför viktigt att vi förbereder oss i föreningen. 

Har du förslag som skulle göra det lättare att samla in matavfall, hör av dig till  styrelsen@blavalen.se

Hantverksgrupp i Brf Blåvalen
Vi syr / stickar / broderar / virkar / målar akvarell mm. Om du är intresserad, meddela  evalotta.stolt@gmail.com att du kommer. Hantverksgruppen träffas var tredje tisdag i NP 57. Hantverksgruppens nästa möten är 12 september, 3 oktober, 24 oktober, 14 november och 5 december..

Anmäl dig till Nyheter på mail
Det gör du enkelt genom att trycka på knappen "PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV".
Snart har tillräckligt många lämnat mailadress så att det blir ett bra att informera och att informationen når de flesta som bor i föreningen.

Övernattningslägenheten
Övernattningslägenheten utnyttjas av allt fler medlemmar, vilket är glädjande. Det kan bli intressekonflikter. Vi ber dig som bokar övernattningslägenheten respektera det svar du får, då den medlem som har hand om bokningarna har en god översyn och försöker att tillämpa en rättvis fördelning. 
 Maklarinfo2021.pdf (162.12KB)
Maklarinfo2021.pdf (162.12KB)