/

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

För att komma i kontakt med styrelsen kan du komma till föreningslokalen NP 57 mellan 17.30-18.00 tredje måndagen i varje månad. Mailadressen till styrelsen är styrelsen@blavalen.se, dessa mail läses regelbundet av styrelsens kommunikationsansvariga (Annika Attesjö och Annika Lundberg). För att nå enskilda styrelsemedlemmar, förvaltning mm finns mailadresser och telefonnummer nedan. Du kan också fylla i formuläret, som du hittar genom att skrolla längst ner på sidan.

FÖRVALTNING

Nycklar och taggar

Beställ av  ingemar@blavalen.se

Teknisk förvaltning

Nabo
Förvaltare Oscar Kardell 031- 10 21 05
Fastighetsskötare Fredrik Nielsen 031 - 10 21 15
fredrik.nielsen@nabo.se 

Fastighetxpeditionen finns i markplan, NP 57, är öppen onsdagar 08.00-09.00
Växel Nabo, 07.00-16.00, 010 - 288 00 00,  info@nabo.se 

Felanmälan
07.00-16.00, 010-288 00 26,  felanmalan@nabo.se

Jour, ärenden på jourtid debiteras extra:
Vardagar 16.00-07.00, 031- 80 24 24
Helgar, dygnet runt, 031 - 80 24 24

Felanmälan hiss
Vinga Hiss 031-776 57 01

Ekonomisk förvaltning

Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg

Växel, 031-709 10 00

e-post avifraga@primar.se

Hyresavierna delas ut kvartalsvis. Observera att det är avier i föreningens namn, Blåvalen. 

Autogiro kommer i drift tidigast ett kvartal efter det att du skickat in ansökan, betala på utsänd avi tills autogirot fungerar.

Hyror och parkering kontakta,
Robin Iholin, robin.iholin@primar.se


Övriga ärenden t ex utdrag ut lägenhetsregistret kontakta, Ann Pettersson, anne.pettersson@primar.se


Överlåtelsehandlingar skall sändas för registrering till: 
Brf Blåvalen 
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB 
Robin Iholin 
Gårdavägen 1 
412 50 Göteborg 

Vid överlåtelse kommer säljaren att bli debiterad en överlåtelseavgift enligt föreningens stadgar, 2,5% av ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp exempel för 2023 = 52.500kr.

Pantsättningshandlingar [när pant tagits ut för en lägenhet, dvs nytt lån upptagits] skall sändas till:
Brf Blåvalen
c/o Primär Fastighetsförvaltning AB
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg

Panten registreras i lägenhetsregistret och sedan kommer en pantsättningsavgift att bli pålagd kommande avi, enligt föreningen stadgar. Pantsättningsavgift är 1 % av gällande prisbasbelopp per lån. Prisbasbelopp exempel för 2023 = 52.500kr.

Övriga kontakter

Bredband, telefoni, TV
Tele2, telefon 0775 17 17 20 eller 90 222

Vid personfara eller pågående brott - ring 112

Vid misstanke om brottslig aktivitet
Kontakta  grannsamverkan@blavalen.se

För ytterligare information; se anslagstavlan i hiss och entrén.



STYRELSEN BRF BLÅVALEN

Annika Göransson, ordförande,  annika.g@blavalen.se

Johan Lundegren, vice ordförande,  johan@blavalen.se

Annika Attesjö, sekreterare, annika.a@blavalen.se
Andrahandsuthyrning

Annika Lundberg, ledamot, annika.l@blavalen.se

Vernesa Dzelic Talajic, ledamot, vernesa@blavalen.se

Ramjar Emami, ledamot, ramjar@blavalen.se

Evalotta Stolt, ledamot, evalotta@blavalen.se

Nebojsa Simic, ledamot, nebo@blavalen.se


VALBEREDNING

Klas Lindell
Tina Tengberg
Ylva Dahlin

valberedningen@blavalen.se

INTERNREVISOR
Esmeralda Claesson,  internrevisor@blavalen.se 


Årsstämma 15 juni

Årsstämman hölls som planerat den 15 juni i Oscar Fredriks församlingshem med 42 röstande medlemmar och 54 personer närvarande. Deltagarantalet är ungefär som det brukar vara på tidigare årsstämmor. 

Vad tycker du som inte deltog? Är det OK att 42 medlemmar röstar för 245 medlemmar?

Mötesordförande Ann-Christin Appelgren tog deltagarna igenom årsredovisningen, röstning om ny styrelsen och att styrelsen konstituerar sig själv. Valberedningen föreslog nio ledamöter och en suppleant som godkändes av stämman. Valberedningen tackades för ett bra arbete med att engagera nya ledamöter. De nio motionerna behandlades liksom stadgetillägget som nu har två godkännanden och kommer att införas i föreningens stadgar. 
En ny styrelse har valts som också har konstituerat sig;
Ordförande Annika Göransson, vice ordförande Johan Lundegren, sekreterare Annika Attesjö, ledamöter Annika Lundberg, Vernesa  Dzelic Talajic och Ramjar Emami.
Nyvalda;
Ledamot Evalotta Stolt, 65 år, bor på NP 38, arbetar med miljöfrågor på myndigheter och industrier, vill öka medlemmarnas delaktighet i föreningen och arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor.
Suppleant Nebojosa Simic, 48 år och bor i NP 36. Kan tänka sig att arbeta med diverse frågor i styrelsen.
Det visade sig att en ledamot som röstades in i styrelsen inte var medlem i föreningen, se stadgar §16 "Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavarens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus".
Nebojsar Simic vald som suppleant kommer att ersätta en utebliven ledamot i styrelsen. Ytterligare en ledamot har valt att inte ingår i styrelsen av personliga skäl. Styrelsen består från juli av åtta ledamöter.
Esmeralda Claesson fortsätter som internrevisor i föreningen.




Du kan även använda det här formuläret om du vill komma i kontakt med oss. Vi hör av oss så snart vi kan!