/

 

 

Årsstämma 15 juni

Som medlem och delägare i föreningen förväntas du vara delaktig. Årsstämman är föreningens högsta beslutande sammankomst och är din möjlighet att vara med och påverka. I år hålls stämman i Oscar Fredriks Församlingshem den 15 juni. Kallelse med dagordning och motioner kommer att skickas enligt stadgarna.


Som medlem i föreningen Brf Blåvalen är ditt engagemang viktigt. Är du intresserad, kontakta valberedningen,  valberedningen@blavalen.se


Vad händer som föreningen inte får ihop en styrelse?
"Om en förening inte får ihop en styrelse blir den yttersta konsekvensen att föreningen måste likvideras. Då säljs huset som en hyresfastighet och alla bostadsrättsinnehavare blir hyresgäster i stället. Därmed riskerar många att blir av med sitt kapital, konstaterar Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare Bostadsrätterna. Hon fortsätter; Ofta löser det sig när medlemmarna förstår allvaret, för banken vill ju i sådana fall att lånen betalas tillbaka och när medlemmarna inser vad det skulle innebära brukar boende ställa upp." Bostadsrätterna direkt, nr 3 2023

Allmän information

Nytt Gruppavtal-TV-bredband telefoni mellan Brf Blåvalen och Tele2
Viktig information för dig för att beställa redan idag!

Från och med 1 juli 2023 har Brf Blåvalen tecknat nytt avtal TV/bredband/telefoni med Tele2.

Innehållet gäller följande:

  • Befintliga TV-kanaler uppgraderas till TV-baspaket inklusive HD-kanaler
  • Bredbandet uppgraderas till Bredband 1000 (500-1000 Mbit/s)
  • Telefoni är oförändrad
  • Pris är också oförändrat, dvs du kommer att betala samma avgift som du gör idag.

Så här tar du del av dina nya tjänster:
För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning.
Kontakta kundservice på Tele2, 0775-17 17 20.
De är oerhört hjälpsamma och vet om innehållet i avtalet med Brf Blåvalen. Vid detta samtal kommer du säkerligen att bli erbjuden andra tilläggstjänster, mot extra kostnad. Dessa tjänster blir i så fall utanför föreningens gruppavtal som du själv får betala.
När gruppavtalet är giltigt kan du beställa dina tjänster på  tele2.se/gruppavtal

Ring redan nu till Kundtjänst och gör beställningen. Det är viktigt att aktivera erbjudandet för att erhålla en uppgradering av bredband och fler TV-kanaler.


Nya brickor till garaget

Du som har garageplats har nu fått din andra bricka/tagg till garageporten. Behöver du ytterligare tagg/ar, kontakta Nabo och varje tagg kostar 200 kr.

Det är viktigt att anmäla till Nabo om du tappar bort en tagg till garaget så att den kan avidentifieras.

Ombyggnation av Backpackers
Rivningen av bl a betong har orsakat oljud i huset NP 36-42, vilket tyvärr är oundvikligt. Du som bor i huset har blivit informerade om detta. Rivningen avslutas denna vecka, v 20. Från och med v 21 kommer byggnationen att påbörjas. Det blir fortsatt ljud från ombyggnationen med förhoppningsvis blir det inte samma typ av oljud som vid bilning av betong.

Cykelstöld i föreningens cykelrum
Det stjäls tyvärr cyklar i föreningens cykelrum. Det kan vara så att det finns taggar hos obehöriga. Om du tappar bort en tagg är det viktigt att du anmäler till Ingemar@blavalen.se så att den avaktiveras.
Det är också viktigt att du låser fast din cykel och kollar att dörren går i lås när du lämnar cykelrummet.

Tvättstugor, nya tvättider från 15 juni
Måndag, onsdag, torsdag och söndag är det tre tvättpass; 8-12, 12-16 och 16-21
Tisdag, fredag och lördag är det fyra tvättpass; 8-11, 11-14, 14-17 och 17-21.
OBS! Vid omläggningen kan det hända att tvättider som bokats de dagar då omläggningen görs försvinner.
.
Styrelsen konstaterar att städning och skötseln av maskinerna i tvättstugorna inte görs enligt anvisningen.
Det är dammigt och smutsigt på golven, tvättmedelsfacken på tvättmaskinerna är inte rengjorda, luddfiltret i torktumlaren är inte tömt osv.
Renoveringen av tvättstugorna var en mycket stor investering för oss i föreningen. Det innebär också att du som använder tvättstugan har ett ansvar att sköta om investeringen så att den håller lång tid.
Tvättstugorna ju också av stor betydelse för vår gemensamma trivsel.
Att lämna en rengjord tvättstuga borde vara en självklarhet.

Hantering av avfall
Information om hur du hanterar och sorterar ditt avfall i vår föreningen.
Insamlingen av matavfall har minskat. 2021 samlades det in 6.486 kg och 2022 endast 5.193 kg - en minskning med mer än 1 ton matavfall. Ny lag från 2024 kommer att kräva att matavfall samlas in, det är därför viktigt att vi förbereder oss i föreningen. 

Har du förslag som skulle göra det lättare att samla in matavfall, hör av dig till  styrelsen@blavalen.se

Lustgastuber har slängs i grovsoprummet, det är särskilt farligt avfall och alla medlemmarna får betala för att bli av med dessa behållare.

Hantverksgrupp i Brf Blåvalen
Vi syr / stickar / broderar / virkar / målar akvarell mm. Om du är intresserad, meddela  evalotta.stolt@gmail.com att du kommer. Hantverksgruppen träffas var tredje tisdag i NP 57. Återkommer om datum för nästa träff.

Anmäl dig till Nyheter på mail
Det gör du enkelt genom att trycka på knappen "PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV".
Snart har tillräckligt många lämnat mailadress så att det blir ett bra att informera och att informationen når de flesta som bor i föreningen.

Övernattningslägenheten
Övernattningslägenheten utnyttjas av allt fler medlemmar, vilket är glädjande. Det kan bli intressekonflikter. Vi ber dig som bokar övernattningslägenheten respektera det svar du får, då den medlem som har hand om bokningarna har en god översyn och försöker att tillämpa en rättvis fördelning. 

Nya radiatorer
Bytet av radiatorer är ett stort arbete och kommer att pågå under många månader framöver på olika ställen i föreningens fastigheter.
Du har fått eller kommer att få information i brevinkastet om när bytet skall ske.

Takomläggning
Takomläggning på föreningens hus pågår. Omläggningen av taken på husen NP 49-59 kommer att ske under 2023.

Avgiftshöjning
Avgiften höjdes i oktober med 5% och ytterligare en höjning sker i januari också med 5%. Garage och extra förråd höjs med 6% från januari 2023. Kostnaden för TV, telefoni och bredband har inte reglerats i avgiften tidigare. Den kommer från januari 2023 att läggas till på avin, i dagsläget 160 kr/månad. Alla har fått information utdelad i Nyhetsbrev

Höjningar är på grund av rådande samhällsutveckling gällande inflation, räntor, elpris mm för att säkerställa att föreningen kan betala utgifter. Styrelsen följer fortsatt utvecklingen noga och kommer framöver justera avgifterna vid behov.