/


 

 

OM FÖRENINGEN

BRF Blåvalen bildades 2001 och är en av Sveriges större bostadsrättsföreningar. Föreningen fick köpa fastigheterna i april 2006. Området byggdes ursprungligen av olika byggherrar men ett namn som ofta nämns är Ernst Roséns Byggnads AB. Området färdigställdes under åren 1964-1969. Husen ingick i det sk miljonprogrammet. Marken som fastigheterna står på ägs av föreningen. Marken som omgärdar husen ägs av Samfälligheten; en styrelse där samtliga fastighetsägare finns representerade.

BRF Blåvalen ligger i Linnéstaden, Göteborg, med gångavstånd till Slottsskogen, Botaniska trädgården och den välkända Linnégatan med alla sina butiker och restauranger. 

Föreningen upplåter i första hand ytor till bostäder med bostadsrätt men vi har även en viss uthyrningsverksamhet med bl a hyresrätter, lokaler och garage. Lokalverksamheterna är varierande med bl.a. matbutik, förskola, vandrarhem, frisör, tandläkare mfl. 

Föreningen har cirka 10% lokalhyresgäster, 90% bostadsrättsinnehavare och bostadshyresgäster, fördelat på 257 lägenheter; 93 st 1:or, 21 st 2:or, 50 st 3:or, 73 st 4:or samt 20 st 5:or. 

Föreningen finns i fyra byggnader: Nordostpassagen 36-42, 49-53, 44-48 och 55-59.

Föreningen har Gruppavtal hos Comhem. Mer information om detta kan du få av Comhem på telefonnummer 0775-171720.


Styrelsen BRF Blåvalen

Johan Lundegren, ordförande

Pontus Fällman, vice ordförande

Annika Attesjö, sekreterare

Annika Göransson

Annika Lundberg

Klas Lindell

Ingemar Nilsson

Joakim Thedin

Patrik Zapata

Internrevisor: Eskil Lundgren

Valberedning: 

Är du intresserad av uppdraget? Maila oss! styrelsen@blavalen.

Arbetsgrupper i styrelsen

  • Kommunikation, webbplats och sociala medier: AA, PZ
  • Ekonomi, hyresavtal, leverantörsavtal, budget: PF, AG, JL, IN
  • Teknisk förvaltning, alternativa energikällor: JL, AA, KL, IN
  • Förråd, gemensamhetslokalen, cykelrum: KL, PZ, ÅL 
  • Samfälligheter och referensgruppen: AA, JL,, JT
  • Trygghet i området, husvärd: JT, AG, IN, AL
  • Torgvision KL, AL, ÅL
  • Gårdsgruppen: Petra Backhaus, Petra Thedin, Bitti Ingemansson och Lisa Brundström 

FÖRVALTARE 

PLL förvaltar föreningens teknik och Primär vår ekonomi från och med juni 2017. 

Hyresavierna delas ut kvartalsvis. Observera att det är avier i föreningens namn och med nytt bankgironummer. 

Autogiro kommer inte i drift förrän tidigast ett kvartal efter det att ni skickat in ansökan, så vi är tacksamma om ni betalar på utsänd avi till dess att autogirot fungerar.

För eventuella frågor angående avgifter, överlåtelse, parkeringar m.m är ni välkomna att kontakta våra förvaltare. 

Förvaltare PLL: 

Victor Tobin, Växel: 031-19 80 19


Felanmälan och kontakt: 

Vaktmästare Claes Dellenmark, 031-19 80 19, eller felanmäl via hemsidan pllfastighet.se


Fastighetsexpeditionen finns i markplan, Nordostpassagen 36, och är öppen:

Onsdagar 08.00-09.00

Torsdagar 15.00-16.00


Felanmälan hiss: Vinga Hiss 031-776 57 01

Primär Fastighetsförvaltning AB, Ekonomi

031-709 10 00


BRF Blåvalens organisationsnummer769609-9162


SAMFÄLLIGHETEN

Alla fastighetsägare inom Nordostpassagen är anslutna till en samfällighet som hanterar alla gemensamma ytor inom området. Samfälligheten ansvarar också för skötseln av den stora garageanläggningen under Nordostpassagen samt sopsugsanläggningen, som även fastigheterna på Jungmansgatan och Vegagatan är anslutna till.