/

 

 

TRIVSELREGLER - Allmänt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Dessa lagar kompletteras av bostadsrättsföreningens egna stadgar. Om olika text är det alltid lagen som gäller alltid över föreningens stadgar.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter. Besittningsrätten regleras av Bostadsrättslagen.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ditt medlemsskap ger dig rösträtt på stämman och därmed vara med och fatta viktiga beslut. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Är du intresserad av att vara med i styrelsen kontaktar du Valberedningen, valberedningen@blavalen.se 

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner senast sista mars. En motion skall innehålla ett förslag och för att vara giltig skall namn och lägenhetsnummer anges. 

Det är viktigt att medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningen skall ha en väl fungerande medlemsdemokrati. 

Medlemmar som har förtroendeuppdrag, bidrar till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i. Har du intresse av att engagera dig och t ex starta en arbetsgrupp är du välkommen att kontakta styrelsen@blavalen.se


TRIVSELREGLER för BRF Blåvalen

BALKONGER Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Växter och träd får inte vara fristående utan måste stå i en kruka eller liknande. Börjar växter att växa ner i balkonggolvet är det ditt ansvar att ta bort trädet eftersom rötterna skadar betongen och kan sprida sig in i huset med katastrofala skador som följd. Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är tillåtet att använda elgrill på balkonger och uteplatser på första planet. Gasol och kol är förbjudet.

OMBYGGNAD/RENOVERING  Ur paragraf 9 i Bostadsrättslagen: inte utsättas för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra den boendes miljö att det inte skäligen bör tålas”
När du bygger om eller utför arbete i din lägenhet är det  arbetstiderna måndag - fredag 08.00-17.00 som gäller. Vid övriga arbeten använd ditt omdöme och utför störande arbeten då de stör som minst, det vill säga inte alltför tidigt och inte alltför sent. Efter klockan 19.00 skall det vara helt tyst. På helgerna kan man utföra enklare arbeten kl 11-15. Dock ej betongborrning, bilning, rivning eller annat störande arbete. 
Ansökan för ombyggnation ska inlämnas till renovera@blavalen.se innan den påbörjas, ansökan hittar du här
Sätt upp lappar i hiss och trappuppgång för att upplysa dina grannar om att störande arbete kommer att ske. Om möjligt ange tiden för renoveringen.

CYKLAR, PULKOR OCH BARNVAGNAR måste ställas i särskilda, för ändamålet avsedda lokaler; EJ i trapphus och entréer. Tänk på att trapphusen är vår enda väg ut i händelse fara att ambulans- och räddningstjänstpersonal därför måste kunna komma fram. 

ELEKTRISKA INSTALLATIONER I våtrum och kök måste elektriska apparater anslutas till jordade eluttag. Vissa maskiner som exempelvis tvätt- och diskmaskiner ska endast anslutas av behörig fackman. Viktigt att tänka på vid köp av nya vitvaror mm är att det är du inte överstiger den totala effekten för säkringarna för din lägenhet.

FEST Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Se även under ”VÅR BOENDEMILJÖ”. 

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningen har en bokningsbar övernattningslägenhet med tillhörande parkeringsplats, som medlemmar kan hyra för sina gäster, under kortare perioder. Läs mer här

FÅGLAR får inte matas från balkongen eller på marken runt husen. Maten lockar även till sig möss, råttor och annan ohyra.

FÖRRÅD Källarförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen felanmäl till Nabo. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare är stängda och låsta för att minska risken för att obehöriga tar sig in samt stöld. OBS! Branddörren - järndörr - ska alltid vara stängd. Alla föremål som placeras utanför ditt källarförråd räknas som skräp och kommer att slängas.

FÖRSLAG Har du förslag på förbättringar eller annat som kan bidra till vår föreningsutveckling är du välkommen att antingen maila styrelsen@blavalen.se eller lägga ditt förslag i vår brevlåda på NP 57 (expeditionen). Alla bidrag är välkomna.

HUSDJUR Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Hundar skall alltid vara kopplade. Rastning är förbjuden på gräsytor på gårdarna, gräsytorna på Jungmansgatan och i våra rabatter. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Det är inte OK att rasta hunden eller katten på balkongen/terrassen, men de får vistas där under ansvar. Det är inte OK att släppa ut katten i trapphuset. Ägaren måste ta ansvar så att husdjur inte tar sig in på andras terrasser/balkonger. 

NEDSKRÄPNING  Enligt lag är det förbjudet att slänga skräp och fimpar/snus. Var rädd om planteringar och utemiljön. 

PARABOL OCH ANTENNER  Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenner på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkongräcke eller fönster. Ev montering måste ske inom balkonggränsen.

RÖKNING Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen såsom hissar, källargångar, tvättstuga, trapphus mm. Det är förbjudet att kasta fimpar och snuskuddar. Du som går ut på balkongen för att röka bör vara lyhörd gentemot dina grannar som kan få sin boendemiljö förstörd av den rök som tar sig upp/in i deras lägenhet. Många är ju allergiker och har svåra problem när de kommer i kontakt med rökning. Du som upplever att du blir störd bör ta kontakt med din granne och förklara hur du upplever det. Det är enligt lag förbjudet att slänga fimpar och snus.

AVFALLSHANTERING Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den! Ställ aldrig sopor utanför dörr, inte ens för en kort stund. 

Släng endast hushållsavfall i sopnedkastet! Sortera plast, metall, glas, kartong och papper i kärlen vid återvinningstationen, Vegagatan 19.

För matavfall har vi återvinning i grovsoprummet vid Vegagatan.

För större och otympligare sopor använd grovsoprummet. Dock ej vitvaror, porslin och byggavfall m.m. Information om vad som får slängas finns i grovsoprummetGrovsoprummet öppnas med lägenhetstaggen.

Vecka 3, 19 och 43 ställs en container för grovsopor på gården.  

Föreningen är delägare i Vegastadens sopsugs samfällighets förening. Slängs för stora saker ner i sopnedkastet såsom pizzakartonger etc orsakar det stopp med stora reparationskostnader som följd. 

TRAFIK Gården ska fungera som lekplats och träffpunkt för alla i området. Därför är biltrafik på gården endast tillåtet i samband med transporter såsom t ex färdtjänst, utryckningsfordeon eller flyttransport. Vid renovering kan hantverkare lasta i och ur bilen men inte parkera. Parkerade bilar bötfälls. Mopedtrafik på gården är förbjudet. 

TVÄTTSTUGA Tvättstugan har vi gemensam tillgång till och gemensamt ansvar för. Naturligtvis städar du efter dig och lämnar tvättstugan i det skick du själv vill möta den.

Du får endast boka två tvättider åt gången och det är viktigt att du håller din tid. Du kan boka tvättid antingen utanför tvättstugan med din tagg eller via Aptus-appen.
Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga, då får du också bästa tvättresultat. Klor eller Klorin får inte användas för blekning och rengöring. Du får inte heller färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna. Den som kommer efter dig kan få sin tvätt förstörd. Följ alltid reglerna som gäller för tvättstugan. 

VATTEN OCH AVLOPP Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten senare än kl. 22. I toaletten får inte spolas ned annat än det den är avsedd för samt toalettpapper. Du är skyldig att rensa golvbrunn i bad- och dusch inkl. vattenlås.

Var uppmärksam på vattenläckage och anmäl snarast till ditt försäkringsbolag och Nabo.

VÅR BOENDEMILJÖ Tänk på dina grannar; begränsa störande ljud. 

Prata gärna med dina grannar innan du ska ha en fest eller utföra arbeten i lägenheten, så att de vet om att det kommer att vara oljud och kan planera efter det. 

Barn och ungdomar ska inte använda trapphus och entréer som lekplats/uppehållsrum. Det stör alla i uppgången eftersom det är en väldig resonans i dessa utrymmen. Du är också ansvarig för att dina barns besökare inte stör dina grannar. 

Se alltid till att entrédörrar går i lås efter dig vid in- eller utpassering till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. 

OM DET INTE FUNGERAR Många problem mellan grannar kan lösas genom att man pratar med varandra. Följer vi dessa enkla trivselregler har vi goda möjligheter att ha det väldigt bra tillsammans. Om du upplever att en granne inte följer reglerna och stör ditt boende, prata i första hand direkt med din granne. Om det ändå inte fungerar, anmäl till Nabo.