/

 

 

Inglasning av balkong

Föreningen innehar ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Det kostar 1000:- för enskild medlem att nyttja detta, och kostnaden förs upp på din månadsavi. 

Kontakta Primär, om du planerar en inglasning: 031-709 10 00, för att få nyttja det generella bygglovet. När det gäller själva inglasningen, får du själv anlita en entreprenör som utför arbetet. 

Lumon och Alnova är de företag som anlitats i BRF Blåvalen.