/

 

 

Inglasning av balkong

Föreningen innehar ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Det kostar 1000:- för enskild medlem att nyttja detta, och kostnaden förs upp på din månadsavi. 

Kontakta Primär, om du planerar en inglasning: 031-709 10 00, för att få nyttja det generella bygglovet. När det gäller själva inglasningen, får du själv anlita en entreprenör som utför arbetet. 

Det finns flera företag som genomför balkonginglasningar. Hittills har främst Alnova anlitats i BRF Blåvalen.

Observera att ritningar från entreprenör skall godkännas av styrelsen före det att bygget påbörjas.